Blogit ja bloggaaminen yleisesti

Blogit ja bloggaaminen yleisesti

Blogilla tarkoitetaan nettisivua tai sivustoa, jossa yksittäinen kirjoittaja tai ryhmä ihmisiä julkaisee ja päivittää itse tuottamaansa tekstiä. Olkoon tekstin sävy muodollista ammattitekstiä tai keskustelunomaista tilitystä, blogeja yhdistää eräs olennainen seikka. Aiheesta riippumatta jokainen blogi kertoo pohjimmiltaan yhdestä asiasta: elämästä. Mistäpä muustakaan, kun kaikki sisältyy tuohon yhteen, laajaan kokonaisuuteen, kuolemakin.

Miksi blogit ovat niin suosittuja?

Meillä ihmisillä on perustava tarve tehdä itsemme tiettäviksi. Esi-isämme jättivät merkkejä elämästään ja itsestään hieroglyfein ja riimuin, myöhemmin kirjoitusmerkein. Kaipaamme tarinoillemme kuulijoita, lajitovereita jakamaan kokemuksemme. Tahdomme jättää jälkeemme jotain, josta meidät muistetaan vielä sittenkin, kun emme enää ole täällä. Meidän on myös tiedotettava toisillemme asioista saadaksemme niille näkyvyyttä joko kaupallisista syistä, tai edistääksemme tietoisuutta, hyväntekeväisyyttä, aloitteita, yleensäkin jonkin asian kehitystä.

Countryannie opastaa blogeihin

Kun internetistä tuli kaikille avoin temmellyskenttä, sen käyttäjät alkoivat julkaista muiden käyttäjien luettavaksi avoimia kirjeitä erilaisilla julkaisualustoilla ja kanavissa. Tarve sanoittaa omaa elämäänsä toisten nähtäväksi ei muutu koskaan, ainoastaan julkaisumuodot kehittyvät. Blogin pitäminen on noussut suosituksi ilmaisumuodoksi, jonka niin monet yksityishenkilöt ja yritykset valjastavat omien tarkoitustensa toteuttamiseen. Millaisia blogeja netistä on löydettävissä ja miten ryhdytään blogin kirjoittajaksi? Miten blogistaan saa mahdollisimman hyödyllisen niin omalta kuin lukijoiden kannalta? Millä tavoin blogista voi kehittää tuottavan ja miten blogeja hyödynnetään markkinoinnissa? Nämä ja muut bloggaamisen perusteet selviävät pääpiirteissään countryannie.fi:n artikkeleista, joissa myös esitellään erilaisia blogeja.

Blogeja joka lähtöön

Blogit ovat jaettavissa useisiin kategorioihin, karkeasti jaotellen yksityishenkilöiden ja ammattilaisten ylläpitämiin blogeihin. Ryhmittelystä riippumatta kaikkia blogeja yhdistää kertomisen tarve. Blogit voivat olla luonteeltaan tiedottavia, selkeästi terapeuttisia, tai puhtaasti viihteellisiä. Usein päiväkirjamaisissa blogeissa esiintyvät teemat eivät ole välttämättä yhtä rajattuja kuin tiettyihin aihealueisiin keskittyvissä kirjoituksissa. Yksityishenkilöiden pitämät henkilökohtaiset blogit saattavat valottaa kirjoittajan yksityiselämää harkitsemattomankin paljon, kun taas harrasteiden ympärille kasatuilla blogeilla on funktionsa ennemminkin tiedottavuuden näkökulmasta. Kaupallisuus on vahvasti mukana blogien maailmassa, eikä sitä kannata karsastaa. Siinä missä osa blogeista kirjoitetaan ammatillisista syistä osana työtä, useille blogiharrastajalle kirjoittamisesta on tullut ammatti. Uusi ammattinimike on noteerattu uutisoinnissakin ja ohjeita bloggaamiseen on saatavissa niin aihetta käsittelevistä blogeista kuin ohjevideoista.

Bloggaamisen vapaus

Blogin ei välttämättä tarvitse syntyä polttavasta tarpeesta, eikä blogin tarvitse myöskään vastata selvästi mihinkään tarpeeseen. Pelkkä kirjoittamisen halu riittää motiiviksi, eikä jokaisen kirjoittajan ole ryhdyttävä optimoimaan ja markkinoimaan blogiaan kasvattaakseen lukijamääräänsä. Henkilökohtaista blogia julkaistakseen kenenkään ei tarvitse kahlata läpi lukuisia bloggaajille suunnattuja oppaita, mutta niitäkin julkaistaan jatkuvasti. Kokonaisuudessaan blogi on tietenkin aina osa-alueittensa summa, jota voidaan arvioida objektiivisesti oikeaoppisen kielenkäytön, sujuvuuden ja ulkonäkönsä osalta. Kuitenkin juuri sisällön luontevuus tekee blogin seuraamisesta miellyttävää, vaikka tekstin kielioppi ei aina osuisi oikeaan. Kirjoittajan oma tyyli ja persoonallisuus tulevat ajan myötä esiin blogin sisällössä ja koukuttavat lukijat seuraamaan itselleen ventovieraan ihmisen tai yrityksen elämää blogin muodossa. Blogin sisältö voi muistuttaa absurdia sekametelisoppaa ja silti toimia. Se voi olla hyvin tarkkarakenteinen ja jäsennelty, asiapitoinen jatkumo ja tarjota lukijoille tiukkaa tietoa esimerkiksi harrasteista, eläimistä tai ammattiasioista. Monet suosituista blogeista ovat saaneet alkunsa kirjoittajaa kohdanneen kriisin vuoksi ja niiden sisältö painottuu raskaisiin aiheisiin, joissa pilkahtelevat silti elämänhalu, kiitollisuus ja rakkaus. Pohjimmiltaan blogit syntyvätkin yleensä rakkaudesta johonkin, on aiheena sitten oma elämä, eläimet, harrastukset tai työ.

Comments are closed.
nisarg