Perheblogit kertovat lapsista ja lapsettomuudesta

Perheblogit kertovat lapsista ja lapsettomuudesta

Perheellisyys ja perheettömyys puhuttavat ihmisiä aina. Perheaiheiset blogit ovatkin usein luonteva valinta sekä kirjoittajille että lukijoille, koska jokaisella ihmisellä on lähtökohtaisesti jonkinlaista kokemusta perheeseen kuulumisesta. Vanhemmuus on luonnollinen rooli, jonka perustarkoitus on yksinkertaisesti pitää jälkikasvu hengissä siihen saakka, kunnes jälkeläiset kykenevät huolehtimaan itse itsestään. Vanhemmuus ei kuitenkaan lakkaa lapsen mahdolliseen kuolemaan; ei siinäkään tapauksessa, jos lapsi menehtyy kohtuun tai vastasyntyneenä. Lapsensa menetystä sekä lapsettomuutta käsittelevistä blogeista kerrotaan myöhemmin tässä artikkelissa.

Blogit vanhemmuuden tukena – vertaistukea ja vaihtoehtoja

Perhearjen keskeltä bloggaajan voi olla hankalaa kurottua yksilöidympiin aiheisiin, eikä ole kovin helppoa jättää perheenjäseniään täysin blogitekstien ulkopuolelle. Monelle kirjoittajalle blogin pitäminen tuo helpotusta ruuhkavuosien stressiin kirjaimellisesti kiireeseen puhkottuna henkireikänä. Blogien ansiosta lähes kaikenlaiset perheet ja niiden jäsenet löytävät myös myötäkokijoita ja vertaistukea. Kasvatusalan ammattilaisten vinkkejä vanhemmuuteen jaetaan muun muassa tukeavanhemmille.fi -sivustolla, jossa tietoa annetaan myös blogimuodossa.

Hyvän vanhemmuuden kriteerit ovat pohjimmiltaan muuttumattomia, mutta ajatus hyväksyttävästä vanhemmuudesta muuttuu. Lasten saaminen ja kasvattaminen, yleensäkään perheen elättäminen eivät koskaan ole olleet sen helpompia tai vaikeampia tehtäviä kuin nykyään. Jatkuvan elossa selviämisen sijaan ihmisillä vain on enemmän aikaan analysoida, tutkia ja kehitellä kaikenlaisia teorioita ja ohjemalleja siitä, miten vanhemmuus hoidetaan mahdollisimman malliikkaasti lasten suotuisan kehityksen kannalta. Tällainen opaskirjamallinen vanhemmuus harvoin toteutuu käytännössä, joten vastapainoksi ihanteille ja optimeille blogeissa tuodaan esiin myös perhe-elämän epätäydellisyyttä, jonka hyväksyminen yleensä vapauttaa energiaa olennaisempiin asioihin kuin ainaiseen riittämättömyyden potemiseen tai jatkuviin itsesyytöksiin. Vanhempien erehtyväisyys on raikas asia, jonka oppiminen luo lapsillekin pohjaa aikuisiän vastoinkäymisten käsittelemiseen.

Ihana, kamala vanhemmuus on etuoikeus, josta blogeissa jaksetaan olla kiitollisia vaikeinakin hetkinä.

Blogeissa esittäytyy koko perheiden kirjo

Perheiden muoto on muuttunut yhteiskunnan tiukkojen moraaliarvojen murtuessa. Aiemmin susipareina eläneitä pariskuntia paheksuttiin, mutta modernissa yhteiskunnassa avoliitot ovat jo tavallinen yhteiselon muoto. Uusperheet, samaa sukupuolta olevien ja muunsukupuolisten vanhempien sateenkaariperheet, kumppanuusvanhemmuus, adoptiovanhemmuus ja eri kansallisuutta edustavien vanhempien muodotamat ydinperheet voivat blogeissa hälventää vallitsevia ennakkoluuloja. Blogit ovat hyvä muoto myös erityislasten ja erityisaikuisten arjesta kertomiseen. Kaikki perheet ovat erilaisia, joten jokainen perheblogi avaa oven yksilölliseen, ainutlaatuiseen maailmaan.

Lapsensa menettäneiden blogit

Vanhemman rakkaus ei koskaan kuole, mutta edes se ei pysty suojelemaan kaikkein kallisarvoisinta elämää. Lapsen kuolema on eräs rankimpia blogeissa käsiteltävistä aiheista ja siitä kirjoittaminen auttaa kaikkein eniten muita menetyksen kokeneita. Kertomalla kuolleista lapsistaan vanhemmat pitävät heidän muistonsa elossa ja antavat tuntemattomienkin tutustua näihin ainutlaatuisiin, arvokkaisiin ihmisiin. Jokaisen syntyneen elämällä on korvaamaton merkitys, vaikka elämä kestäisikin vain hetken. Blogit myös muistuttavat elämän ainutkertaisuudesta ja hauraudesta, jota on muistettava kunnioittaa. KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n sivuilla on tietoa, yhteystietoja, kirjallisuutta ja myös blogilinkkejä menehtyneiden lasten perheille vertaistueksi ja avuksi.

Lapsettomuuden monet muodot näkyvät blogeissa

Kaikille oman lapsen saaminen ei ole lainkaan mahdollista, tai vanhemmaksi tuleminen syystä tai toisesta hankaloituu. Lapsettomuus mielletään ehkä yleisemmin naisten suruksi, mutta yhtä lailla miehet kokevat biologisen lapsen kaipuuta. Tyhjä syli kolottaa lisääntymisikäisiä miehiäkin. Joskus lapsettomuudesta alkanut blogi tulee luonnolliseen päätökseensä onnekkaimmasta syystä kauan kaivatun lapsen syntyessä, kuten Vauvaa vaille isä -blogissa. Parhaassa tapauksessa tarina jatkuu odotusajan hormonihöyryissä uutisaiheeksi asti, kuten Jimmy Huhtalan Siunatussa tilassa -blogi. Osa vanhemmiksi tulleista joutuu tahtomattaan elämään erossa lapsistaan. Blogit antavat lapsettomille ja ilman lapsiaan eläville vanhemmille mahdollisuuden näkemystensä, kokemustensa, tuntojensa ja ajatustensa käsittelemiseen ja jakamiseen. Myös vapaaehtoisesti lapsettomat tuovat blogeissaan esiin omia näkökulmiaan lapsettomaan elämiseen.

Comments are closed.
nisarg